OBJECTE

 

Los presentes Términos y Condiciones regulan la navegación a través de la Página www.mesquecarn.com , en adelante “la Página Web”, la adquisición de la condición de Usuario, los derechos y obligaciones asociados a tal condición, así como las transacciones comerciales y la utilización de los servicios que figuran en la misma.

 

La Página Web está gestionada por MOLT MÉS QUE CARN, S.L.U (en adelante, MÉS QUE CARN) con domicilio en la Calle Joan Torras 2, local nº5, Barcelona (España). Provista de C.I.F número B-66466848.

 

La adquisición de la condición de usuario permite la utilización de los servicios para los que sea necesaria la identificación previa y la adquisición de los bienes que pudiesen ofertarse a través de la Página Web.

REQUISITS PER A L’ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D’USUARI

Poden adquirir la condició d’Usuari les persones majors d’edat i amb plena capacitat per contractar que subscriguin els presents Termes i Condicions d’Ús (en endavant “l’Usuari”).

 

L’adquisició de la condició d’Usuari implica la lectura i acceptació expressa i sense cap reserva dels termes integrants dels presents Termes i Condicions i de l’Avís Legal i la Política de Privacitat de la pàgina web, que manifesta haver conegut prèviament a la seva acceptació, podent ser emmagatzemades i reproduïdes per aquest. El Registre com a usuari de la pàgina web és requisit imprescindible per a la contractació dels serveis o l’adquisició dels béns que figuren en la pàgina web.

 

Per realitzar el Registre com a usuari de la pàgina web, haurà d’indicar les següents dades personals:

 

Nom i cognoms
DNI
Dades de contacte: telèfon i e-mail
Adreça d’entrega
Excepcions d’entrega (entrega a la porteria, etc.)

 

L’Usuari podrà accedir a el Servei a través de la pàgina web utilitzant el nom d’usuari i contrasenya que es generaran durant el procés d’alta en el moment en què subscrigui els presents Termes i Condicions d’Ús.

 

El nom d’usuari i contrasenya generats que permetran a l’usuari identificar-se i utilitzar el servei tenen caràcter estrictament personal i confidencial.

 

L’Usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les mateixes. En conseqüència, l’Usuari accepta expressament que MÉS QUE CARN presumeixi que els usos de l’servei realitzats utilitzant les seves claus d’identificació són realitzats per l’usuari registrat, llevat que aquest hagi comunicat prèviament la pèrdua o sostracció de les mateixes, en aquest cas haurà de procedir immediatament al seu canvi. La contrasenya podrà ser modificada lliurement per l’Usuari, a través dels procediments que MÉS QUE CARN té establerts a l’efecte.

 

La contrasenya substituïda quedarà anul·lada com a mitjà d’identificació, en el mateix moment en què es generi la nova.

 

MÉS QUE CARN podrà bloquejar l’accés i utilització de la pàgina web quan ho consideri necessari per motius de seguretat. El Servei quedarà bloquejat automàticament en el supòsit que es produeixin tres errors successius en la consignació de les claus d’usuari per al seu accés o utilització.

 

MÉS QUE CARN adoptés les mesures organitzatives i tècniques en els seus equips informàtics destinades a aconseguir una adequada utilització de Servei pels Usuaris i evitar accessos no autoritzats que tinguin per objecte procedir a revelacions no autoritzades de el contingut de la informació financera de l’Usuari accessible a través de el Servei .

REALITZACIÓ D’UNA COMANDA

Per a l’adquisició d’un producte o servei, cal tenir la condició d’Usuari, per la qual cosa cal haver-se registrat prèviament.

El producte o els productes objecte de contractació tindran incorporada la següent informació:

Característiques
Forma de pagament
Preu i impostos
Despeses i condicions de lliurament
Condicions de validesa de l’oferta, si és el cas.

Un cop realitzada la comanda s’enviarà una factura a les dades de contacte facilitades per l’Usuari.

En el cas que el pagament no sigui acceptat per qualsevol motiu, s’informarà l’Usuari, quedant anul·lat el procés de realització de la comanda, havent de tornar a realitzar-se. MÉS QUE CARN no serà responsable en cap cas de les conseqüències que pogués tenir per a l’Usuari l’anul·lació de la comanda.

DISPONIBILITAT

En el cas de indisponibilitat de el servei després que hagi introduït la seva comanda, l’informarem per correu electrònic de la situació de conformitat amb la informació que hàgim rebut dels nostres proveïdors, en aquest cas tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades.

 

MÉS QUE CARN no serà responsable en cap cas de les conseqüències que pogués tenir per a l’Usuari l’anul·lació de la comanda.

PREUS

Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament mentre estiguin visibles a la pàgina web durant la sessió oberta i limitats a les existències disponibles. A el preu hauran sumar-se-les despeses de lliurament, que es facturen a la fi de la comanda en suplement de el preu dels productes seleccionats, els quals seran assumits per l’Usuari.

 

Les despeses d’enviament estan incloses en el preu a partir de 65 €. Els enviaments d’imports inferiors a 65 € seran de 5 € + IVA inclòs per a la província de Barcelona

 

Sobre els preus fixats estan incloses les taxes, impostos o gravàmens, que en cada moment estiguin vigents i s’hagin d’aplicar legalment.

 

MÉS QUE CARN es reserva el dret de modificar els preus dels productes en qualsevol moment, respectant en tot cas les tarifes en vigor de les comandes preexistents.

 

MÉS QUE CARN es reserva el dret a aplicar descomptes, bons-descompte o qualssevol altres promocions per a l’adquisició dels seus productes. Les condicions per beneficiar-se d’aquestes promocions seran les que en cada cas es detallen les mateixes.

Formes de pagament

 

Targetes de Crèdit.

El pagament mitjançant targetes de crèdit es realitzarà a través de REDSYS SERVEIS DE PROCESSAMENT.

 

Mes Que Carn utilitza al seu web un certificat SSL (Secure Sockets Layer o capa de connexió segura) és un estàndard de seguretat global que permet la transferència de dades xifrades entre un navegador i un servidor web. En cap moment de l’procediment de compra MES QUE CARN coneixerà la informació relativa a la targeta de crèdit de el client, que són digitalitzades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat que emet la targeta (amb sistemes de seguretat que eviten la intercepció, modificació o falsificació de la informació).

 

Cap arxiu informàtic de MES QUE CARN conté, ni conserva, com dades. En cap cas MES QUE CARN pot ser per tant, considerat responsable per un eventual ús fraudulent i indegut de targetes de crèdit per part de tercers, en el moment de l’pagament de productes comprats a MES QUE CARN.

Esta página web usa cookies Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios    Más información
Privacidad